Välkommen till JR Data

Vi levererar IT-tjänster med kvalité

VI ÄR DIN IT-AVDELNING

Vi tar hand om din IT-miljö och hjälper dig att välja rätt lösningar utifrån dina behov. Vår expertis blir ditt självklara stöd i de dagliga IT-frågorna.

VI BYGGER FÖR WEBBEN

Vi bygger hemsidor och avancerade webbsystem. Som en bonus är vi är experter på att få olika system att prata med varandra.

NÖJDA KUNDER

Vi strävar efter att leverera maximal kundnytta för varje uppdrag vi åtar oss. Om vi inte kan garantera ett högkvalitativt resultat, åtar vi oss inte uppdraget.

Våra tjänster inom

IT-Service & Support

IT-Support

Vi tar hand om ditt företags IT-miljö på plats, eller i vår drifthall. Vi ansvarar för systemets dagliga drift, och säkerställer funktionaliteten genom att planera in service och underhållsåtgärder.

Serviceavtal

Ett serviceavtal med oss innebär att vi avsätter en tekniker som ansvarar för ditt företag. Vid ett visst antal fasta besök per månad, kommer vår tekniker ut till er för genomgång och uppdatering av era datorer och systemen.

Datorservice & reparation

Vi hjälper dig om du får problem med din dator eller kringutrustning, som t.ex skrivare och scanner. Behöver din dator repareras löser vi det i vår IT-verkstad.

Våra tjänster inom

Webb- & Systemutveckling

Webbsystem

Vi bygger avancerade webbsystem och integrerar mot de flesta CMS system på marknaden. Vilka behov ni än har löser vår utvecklingsavdelning dessa. Vår produkt Navet™ kopplar ihop ditt företags system med varandra, och effektiviserar affärsflödet.

Hemsidor

När vi får uppdraget att leverera en hemsida, föreslår vi alltid det bästa alternativet för dig som kund. Ibland passar ett CMS system som WordPress utmärkt, och i andra fall bygger vi en speciallösning genom att själva programmera hemsidan för att möta dina behov.

Effektivisering

Vi analyserar din verksamhet och identifierar områden där vi kan effektivisera och förbättra din IT. Vi är experter på att få system att prata med varandra, och minska den manuella administrationen.